Προϊόντα

    Αντιεκρηκτικά (Εχ) Υλικά
    Συστήματα Θερμικής       Προστασίας
    Αντικεραυνική Προστασία
    Συστήματα Επιτήρησης
    Συστήματα Μέτρησης
    Βιομηχανικοί Υπολογιστές
    Βιομηχανικές Συσκευές       Δικτύωσης
    Βιομηχανικά Συστήματα       Επικοινωνίας
    Radio modem
    Βιομηχανικά Τροφοδοτικά
    Κιβώτια Πινάκων
    Αισθητήρια
    Υλικά Σύνδεσης
    Συστήματα Αυτοματισμού
      & Μέτρησης

 
 

Η
ADICON  διανέμει και προσφέρει τεχνική υποστήριξη για προϊόντα και συστήματα αυτοματισμού στην Ελλάδα  και την Κύπρο.

Είναι γνωστή για την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών υποστήριξης που προσφέρει.

Η ADICON   εκτός από την κατευθείαν πώληση σε κατασκευαστές συστημάτων αλλά και τελικούς χρήστες διαθέτει τα προϊόντα της μέσω του μεγάλου δικτύου μεταπωλητών που διαθέτει σε ολόκληρη την Ελλάδα.  

Τα δυνατά  σημεία της ADICON  είναι :

- οι αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένες   λύσεις που μπορεί να προσφέρει

- η πολύ καλή γνώση της παγκόσμιας αγοράς των συστημάτων αυτοματισμού

- η υψηλού επιπέδου τεχνική υποστήριξη που μπορεί να προσφέρει με την πολύχρονη εμπειρία της στον αυτοματισμό

- η πολύ γρήγορη παράδοση των συστημάτων με την βοήθεια της αποθήκης μας και του αξιόπιστου και γρήγορου   δικτύου μεταφορών που μάς υποστηρίζει.